U bent hier: Home

AERTES, opleider in brandveiligheid

De vakgerichte opleider in brandveiligheid; van kennis naar vaardigheden. Het kunnen toepassen van de kennis in de praktijk, is de meerwaarde van opleiden. Aertes heeft onder andere een viertal specifieke modules ontwikkeld voor de Expert Sprinklertechniek uit de BOSEC-certificeringsregeling. Door de modulaire opzet kan men die modules kiezen die het beste aansluiten op de reeds aanwezige kennis en ervaring.

 

MONTEUR SPRINKLERTECHNIEK - THEORIE

De cursus Monteur Sprinklertechniek gaat in op de verschillende aspecten van de automatische sprinklerinstallatie, waarna u geacht wordt te beschikken over de noodzakelijke basiskennis voor de montage en het onderhouden van de sprinklerinstallaties.

Meer informatie en aanmelden


BEHEERDER SPRINKLERINSTALLATIE

De cursus Beheerder Sprinklerinstallatie gaat in op de verschillende aspecten van de automatische sprinklerinstallatie, waarna u geacht wordt te beschikken over de noodzakelijke basiskennis voor het beheren van de sprinklerinstallaties.

Meer informatie en aanmelden


EXPERT SPRINKLERTECHNIEK

BOSECDe voorbereiding tot het examen Expert Sprinklertechniek bestaat uit een 4-tal modules; 2 kennismodules en 2 ontwerpmodules. Afhankelijk van uw ervaring en kennisniveau is het mogelijk om zelf een selectie te maken uit de modules en u daardoor goed voor te bereiden voor het examen Expert Sprinklertechiek van het BOSEC certificeringsschema. De modules kwamen tot stand in samenwerking met BFSN en ANPI.

Meer informatie en aanmelden

 

TOEGEPASTE SPRINKLERBEVEILIGING

Toegepaste sprinklerbeveiliging is gemaakt in nauwe samenspraak met de brandweer. De praktische input van die zijde is verwerkt in de theoretische modules. Diverse cases zijn aan het lesprogramma toegevoegd, om het geleerde in de praktijk te brengen.

Meer informatie en aanmelden

 

EXPERT WATERMISTTECHNIEK

De cursus Expert Watermisttechniek leidt op tot praktisch en theoretisch inzicht in het beveiligen met watermist. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Europese en Amerikaanse voorschriften en de DIOM van leveranciers, om een watermistsysteem te ontwerpen en hydraulisch te berekenen.

Meer informatie en aanmelden

 

Algemene inschrijvings- & betalingsvoorwaarden

NIEUWSBRIEF

Periodiek brengt Aertes een e-nieuwsbrief uit. Aanmelden voor die nieuwsbrief kunt u via het aanmeldformulier.PARTNERS

 

BFSN

 

ANPICONTACT


Aertes BVBA
Joseph Smeetslaan 299A
3630 MAASMECHELEN

+3289-239006
secretariaat@aertes.be

BTW-nummer: BE0830.360.382

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O215588