Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Cursussen / Sprinklertechniek / Expert Sprinklertechniek / Expert Sprinklertechniek

Expert Sprinklertechniek

De voorbereiding tot het examen Expert Sprinklertechniek bestaat uit een 4-tal modules; 2 kennismodules en 2 ontwerpmodules. Afhankelijk van uw ervaring en kennisniveau is het mogelijk om zelf een selectie te maken uit de modules en u daardoor goed voor te bereiden voor het examen Expert Sprinklertechiek van het BOSEC certificeringsschema. De modules kwamen tot stand in samenwerking met BFSN en ANPI.


Samenwerking met BFSN

Fancois Asselmen, voorzitter Belgian Fire Sprinkler Network BFSN

BFSN verleende, eveneens als vragende partij, zijn medewerking bij het opstellen van deze cursus omdat het ervan overtuigd is dat deze kan bijdragen tot een verhoging van het kennisniveau van alle betrokken partijen en uiteindelijk zal resulteren in een adequatere en kwalitatievere toepassing van sprinklersystemen.

De leerprogramma’s van onze onderwijsinstellingen zijn voornamelijk gericht op het vergaren van kennis op een algemeen technisch en wetenschappelijk niveau. Minder aandacht wordt besteed aan de toepassing en combinatie van deze verschillende technieken in de realiteit van het bedrijfsleven. Een sprinklerinstallatie is hier vast en zeker een sprekend voorbeeld van.

Behoefte voor opleiding is er niet alleen voor de vorming van experten, die instaan voor het ganse traject van concept tot nazorg, maar evenzeer voor eenieder die al dan niet rechtstreeks betrokken bij de uitvoering en/of gebruik van sprinklerinstallaties. Het feit dat deze cursus is modulair opgesteld laat toe, in functie van de specifieke behoefte van de “klant” de opleiding te focaliseren op de werkelijke behoefte van de betreffende personen en dit in functie van hun opdracht binnen hun bedrijf.

 

Eind- en toetstermen

BOSECDe eind- en toetstermen voor het ANPI-examen vormen de basis voor de opbouw van de modules. Elke aspect wordt tijdens de modules belicht, zowel in de theoretische uitleg als in de praktische toepassing.

 

Modulaire opbouw

Een viertal modules geeft flexibiliteit naar de reeds aanwezige ervaring en kennis. Het is zo mogelijk om op een effectieve en efficiente wijze voor te bereiden op het examen.

1 - Sprinklertechniek - Basis - theorie

2 - Sprinklertechniek - Basis - ontwerpen

3 - Sprinklertechniek - Gevorderd - theorie

4 - Sprinklertechniek - Gevorderd - ontwerpen

 

De modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden en worden afgesloten met een toets. Als u de kennis en de vaardigheden bezit die tijdens de 4 modules worden behandeld, dan bent u goed vootrbereidt voor het examen Expert Sprinlertechniek.